Cáp quang tốc độ cao lên đến 1GBps
Đăng ký online
Lắp Đặt Trong 2h-24h
Hỗ trợ kỹ thuật 24/7 0367826789
Khuyến Mãi Sốc Tặng Đến 4 Tháng Cước

BẢNG GIÁ INTERNET VIETTEL

Các gói cước sử dụng trong khu vực nội thành Hà Nội

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 220.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ: 150 Mbps
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

SUN 1H

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 245.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ: 250 Mbps
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

SUN 2H

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 255.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ: 150 Mbps
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

STAR 1H

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 289.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ: 250 Mbps
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

STAR 2H

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 359.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ:  Không giới hạn
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

STAR 3H

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 330.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ: Không giới hạn 
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

SUN 3H

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 180.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ: 150 Mbps
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

SUN 1T

Các gói cước sử dụng trong khu vực ngoại thành Hà Nội

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 229.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ: 250 Mbps
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

SUN 2T

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 279.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ: Không giới hạn
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

SUN 3T

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 210.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ: 150 Mbps
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

STAR 1T

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 245.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ: 250 Mbps
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

STAR 2T

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 299.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ: Không giới hạn
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

STAR 3T

Ghi chú:

  • Giá bán các gói combo truyền hình App sẽ tính thêm 20.000đ so với các gói đơn lẻ
  • Gói trên đã bao gồm 10% phí VAT
Chi phí lắp đặt wifi Viettel hiện nay là 300.000đ/ thuê bao
Tặng 1 tháng cước

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

Trả trước 6 tháng

Tặng 2 tháng cước

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

Trả trước 12 tháng

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

BẢNG GIÁ INTERNET + TRUYỀN HÌNH VIETTEL

Các gói cước sử dụng trong khu vực nội thành Hà Nội

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 270.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ: 150 Mbps
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

SUN 1H

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 295.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ: 250 Mbps
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

SUN 2H

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 380.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ; Không giới hạn
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

SUN 3H

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 289.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ: 150 Mbps
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

STAR 1H

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 339.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ: 250 Mbps
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

STAR 2H

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 409.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ:Không giới hạn
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

STAR 3H

Các gói cước sử dụng trong khu vực ngoại thành Hà Nội

Ghi chú :

  • Gói trên đã bao gồm 10% phí VAT
  • Số thiết bị MESH wifi :Mesh1 là 1 cái ,Mesh2 là 2 cái, Mesh3 là 3 cái
Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 230.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ: 150 Mbps
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

SUN 1T

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 279.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ: 250 Mbps
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

SUN 2T

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 340.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ:Không giới hạn
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

SUN 3T

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 260.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ: 150 Mbps
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

STAR 1T

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 295.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ: 250 Mbps
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

STAR 2T

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 349.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ:Không giới hạn
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

STAR 3T

Đường truyền cáp quang ổn định đáp ứng nhu cầu truy cập Internet phục vụ học tập, giải trí từ 4-5 thiết bị
Chỉ từ 215.000đ/tháng
-20%
Internet tốc độ: 100 Mbps
Hỗ trợ modem wifi 2 băng tần

ĐĂNG KÝ

HOMET

Chi phí lắp đặt wifi Viettel hiện nay là 300.000đ/ thuê bao

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY

Tặng 2 tháng cước

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

Trả trước 12 tháng

Tặng 1 tháng cước

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

Trả trước 06 tháng

DỊCH VỤ INTERNET VIETTEL CÓ GÌ KHÁC BIỆT
SO VỚI CÁC NHÀ MẠNG KHÁC

Tốc độ cao và ổn định

Tốc độ truy cập lên tới 150Mbps
Đường truyền không bị ảnh hưởng bởi thời tiết
Đáp ứng hầu hết tất cả các tác vụ: Game online, livestream, youtube......

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ LẮP ĐẶT
INTERNET TRUYỀN HÌNH VIETTEL

Tư vấn tận tình, thủ tục nhanh chóng thuận tiện, lắp đặt và hoàn công trong 24 giờ.

Bước 04

Ký hợp đồng

Thực hiện khảo sát và ký HĐ cung cấp dịch vụ.

Bước 03

Ký hợp đồng

Thực hiện khảo sát và ký HĐ cung cấp dịch vụ.

Tư vấn 

Nhân viên tư vấn/kỹ thuật viên liên hệ để hẹn lịch khảo sát và lắp đặt.

Bước 02

Bước 01

Khách hàng thực hiện đăng ký dịch vụ (bằng cách để lại thông tin hoặc gọi vào hotline 0367826789).

ĐĂNG KÝ

Đăng ký ngay

ĐĂNG KÝ ONLINE

Thông tin về chúng tôi

Tập đoàn Viễn thông Quân đội

Website : https://www.viettelcapquang.com.vn/
Hotline: 0367.82.6789

Trụ sở:

Số 1 Giang Văn Minh, P Kim Mã, Q Ba Đình, TP Hà Nội

036782 6789

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐĂNG KÝ ONLINE